ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ YOUTUNE.GR

Το Youtune παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω του δικτυακού τόπου www.Youtune.gr υπό τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης των υπηρεσιών (στο εξής «Χρήστης» ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Ο δικτυακός τόπος www.Youtune.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος» ή «Youtune») αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Ο σχεδιασμός και το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται πλήρως σύμφωνα με το νόμο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του Youtune προϋποθέτει την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Youtune. Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους του Χρήστη επέχει την θέση υπογραφής του σε γραπτή συμφωνία. Το Youtune μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Youtune.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα και να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους όρους. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των Όρων Χρήσης με το Youtune.

  1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω του Δικτυακού Τόπου Youtune.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και να ακούσετε, από οποιαδήποτε συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο, κατ’ αίτησή σας (on demand) μουσικά προγράμματα, δηλαδή λίστες αναπαραγωγής μουσικών έργων (playlists) κατηγοριοποιημένων με διάφορα κριτήρια (ανά είδος μουσικής, ανά περίσταση κλπ.), αποκλειστικά με τη μέθοδο streaming («ροής»). Ο Χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και να τροποποιήσει τις έτοιμες, σχεδιασμένες από το Youtune λίστες αναπαραγωγής ούτε να κατεβάσει τα έργα στον υπολογιστή του. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης για μουσικά θέματα της επικαιρότητας μέσω άρθρων που δημοσιεύονται στην ενότητα «Μουσικά Νέα».

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1       Οι υπηρεσίες του Youtune παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη ή Χρήστη του Δικτυακού Τόπου Youtune.gr χωρίς εγγραφή και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

2.2       Οι υπηρεσίες αναπαραγωγής μουσικής παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά:

α) η δημόσια εκτέλεση των μουσικών έργων που παρέχονται μέσω του Youtune, η χρήση των έργων για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, και η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση των μουσικών έργων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ και της Grammo.

β) η ενσωμάτωση της ροής σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα, εφαρμογή και γενικά σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Διαδικτύου,

γ) η αντιγραφή, επανεγγραφή και περαιτέρω αναπαραγωγή των μουσικών έργων με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο εκτός του Youtune,

δ) η προσαρμογή, μετάφραση, διασκευή και εν γένει κάθε άλλη χρήση των μουσικών έργων πέραν της ρητά επιτρεπόμενης βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1       Ο Δικτυακός Τόπος Youtune.gr αποτελεί στο σύνολό του πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του και των συνεργατών του Youtune. To Youtune διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, εξαιρουμένων των μουσικών έργων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και των λιστών αναπαραγωγής, ως συλλογών έργων με ιδιαίτερη επιλογή και διευθέτηση του περιεχομένου του, δηλαδή ως βάσεων δεδομένων με την έννοια του Ν. 2121/1993). Μέρος του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, και ιδίως ορισμένα άρθρα στην κατηγορία «Μουσικά Νέα» ενδέχεται να ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών, με την άδεια των οποίων τα αναδημοσιεύει το Youtune.gr. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3.2       Τα μουσικά έργα και φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις λίστες αναπαραγωγής του Youtune αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους. Το Youtune είναι συμβεβλημένο με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ και GRAMMO και διαθέτει νόμιμη άδεια για την αναπαραγωγή των έργων αυτών μέσω του Youtune.gr και για την παρουσίασή τους στο κοινό για ιδιωτική χρήση. Κάθε άλλη χρήση των έργων από τους χρήστες του Youtune, πλην των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, απαγορεύεται.

3.3       Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η δημόσια αναπαραγωγή, περαιτέρω παρουσίαση στο κοινό, μαγνητοφώνηση, εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, των λιστών αναπαραγωγής ή/και μεμονωμένων μουσικών έργων, των κειμένων, των εικόνων και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Youtune.gr, χωρίς την ρητή, και προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του Youtune.gr.

3.4       Tα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια κλπ που περιέχονται στο Youtune.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα του Youtune και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς προηγούμενη άδεια του δικαιούχου απαγορεύεται απολύτως.

3.5       Εάν είστε δημιουργός μη εκπροσωπούμενος από την ΑΕΠΙ ή δικαιούχος συγγενικού δικαιώματος μη εκπροσωπούμενος από την GΕΑ, και διαπιστώσετε ότι το έργο σας περιλαμβάνεται στις λίστες αναπαραγωγής του Youtune, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@Youtune.gr.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1       Παρ’ όλο που από τους υπεύθυνους του Youtune καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου και για την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών, το περιεχόμενο των λιστών αναπαραγωγής και το πάσης φύσεως ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Youtune.gr, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, κειμένων, παρουσιάσεων κτλ. με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Εξάλλου όλες οι παρεχόμενες λίστες αναπαραγωγής, οι πληροφορίες, παρουσιάσεις, τα κείμενα και το ενημερωτικό υλικό που παρέχονται από το Youtune δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικά, τα μοναδικά ή τα αποκλειστικά σχετικά με οποιοδήποτε αντικείμενο. Το Youtune δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των υπηρεσιών του από τους Χρήστες.

4.2       Τονίζεται ότι όλες οι παρεχόμενες μέσω του Youtune.gr υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική χρήση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν την εργασία οποιουδήποτε επαγγελματία. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις ούτε προορίζονται να παρουσιαστούν ως τέτοιες. Το Youtune δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη χρήση των μουσικών έργων πέραν της ρητά επιτρεπόμενης βάσει των παρόντων Όρων ιδιωτικής προσωπικής χρήσης.

4.3       Το Youtune σας αποτρέπει ρητά και δεν ευθύνεται για καμία περίπτωση παραβίασης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων ή άλλης παράνομης ενέργειας ή κακής χρήσης των υπηρεσιών του εκ μέρους σας. Το Youtune δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής κύρωση υποστεί ο Χρήστης (αστικής, ποινικής ή διοικητικής φύσεως) από την αντίθετη στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στο νόμο χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών.

4.4       Επισκέπτεστε τις σελίδες του Youtune.gr και χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Youtune δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Xρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Youtune.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και κατά την κρίση του.

  1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

5.1       Όλο το περιεχόμενο του Youtune.gr και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά του για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα, το Youtune δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια και γενικά την ποιότητα των λιστών αναπαραγωγής, την καταλληλότητά τους για χρήση στις αναφερόμενες περιστάσεις, την κάλυψη των καλλιτεχνικών προτιμήσεων οποιουδήποτε Χρήστη, καθώς και την εγκυρότητα των μουσικών νέων που αναρτώνται σε αυτό.

5.2       Λόγω του μεγάλου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του, το Youtune δεν έχει την αντικειμενική δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης και διόρθωσης του περιεχομένου του και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την απουσία ενδεχομένων λαθών. Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος ή ατέλεια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@Youtune.gr.

5.3       To Youtune δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Youtune δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι υπηρεσίες του τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από τέτοιου είδους βλαπτικό περιεχόμενο.

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

6.1       Το Youtune.gr μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση το Youtune δεν εγγυάται την ορθότητα του περιεχομένου των συνδέσμων που περιλαμβάνει, ούτε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν διαρκώς. Περαιτέρω οι σύνδεσμοι που αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες του Δικτυακού Τόπου είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Το Youtune διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή εξήγηση προς οποιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Youtune.gr οποιαδήποτε στιγμή. To Youtune δεν έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα του.

6.2       Το Youtune δεν παρέχει, ούτε υπόσχεται ότι θα παρέχει ή θα διευκολύνει την πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους προς τους οποίους περιέχει υπερσυνδέσμους. Επίσης η μνεία των υπερσυνδέσμων ή η εμφάνιση διαφημίσεων δεν πρέπει να θεωρείται ως πρόταση ή παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους του Youtune.

6.3        Το περιεχόμενο που ευρίσκεται υπό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων  που περιλαμβάνονται στο Youtune.gr υπάγεται στους όρους χρήσης του οικείου κάθε φορά δικτυακού τόπου και ο επισκέπτης πρέπει πριν την χρήση του να τους συμβουλεύεται. Προβαίνοντας σε χρήση του Youtune.gr και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το Youtune σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που οι τρίτοι αυτοί φορείς προσφέρουν, την τιμολογιακή πολιτική τους ή τις διαφημίσεις που περιέχουν. Επίσης το Youtune δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε εάν επισκεφθείτε αυτούς τους δικτυακούς τόπους μέσω των υπερσυνδέσμων του Youtune.gr. Ακολουθείτε τους υπερσυνδέσμους και τις διαφημίσεις με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

6.4       Το Youtune δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών διαφήμισης. Επίσης το Youtune δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Χρήστη με τους τρίτους παρόχους προϊόντων ή υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτό και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

  1. 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – COOKIES

7.1       Κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στον Δικτυακό Τόπο, σε κανένα σημείο και για κανένα λόγο δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, εκτός από την περίπτωση που επιλέξετε να συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό. Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό του Youtune διέπεται από τους όρους συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού.

7.2       To Youtune χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό του. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο Χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Δικτυακού Τόπου, οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από το Youtune, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  1. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Χρήστης του Youtune.gr ευθύνεται απέναντι στο Youtune και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστούν από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Youtune.gr με παράνομο ή αθέμιτο τρόπο ή με τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1       Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Youtune.gr καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων ………….

9.2       Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.3       Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Youtune και του Χρήστη των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Youtune και οποιουδήποτε Χρήστη του, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Youtune.gr.

 © 2017 Youtune.gr, Έ.Σπυροπούλου Δικηγόρος